January 29, 2023
Free extremely fast and safe download TTAS Tracking v1.1.6 mod apk, you can also support the original version, use the Google package name () to search and download on Google Play.
Name TTAS Tracking
Category Maps & Navigation
Size 12.2MB
Popularity 1635
Publisher TTAS Co.,Ltd
Score 6.0
Publish Date 17/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play TTAS Tracking Google Play

Mod Info:

TTAS Tracking

TTAS Tracking Game Introduction :

* Quý khách có thể:
– Giám sát trực tuyến phương tiện vận tải, biết được vị trí, vận tốc, trạng thái tắt/mở máy, đóng/mở cửa
– Tìm kiếm nhanh xe bất kỳ.
– Xem lại lộ trình của xe với đầy đủ thông tin trạng thái hoạt động
– Xem các báo cáo cần thiết để quản lý phương tiện như: báo cáo tổng hợp, báo cáo dừng đỗ, báo cáo tiêu thụ nhiên liệu.

* TTAS sẽ luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để cải tiến ứng dụng ngày càng tốt hơn.

TTAS Tracking Game screenshot :

TTAS Tracking Game screenshot  1

TTAS Tracking Game screenshot  2

TTAS Tracking Game screenshot  3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *