March 26, 2023
Free extremely fast and safe download Meldcode Kindermishandeling v5.0 mod apk, you can also support the original version, use the Google package name () to search and download on Google Play.
Name Meldcode Kindermishandeling
Category Books & Reference
Size 42.6MB
Popularity 5322
Publisher Casa Solutions
Score 6.0
Publish Date 22/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play Meldcode Kindermishandeling Google Play

Mod Info:

Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling Game Introduction :

De app ‘Meldcode kindermishandeling’ is speciaal voor beroepskrachten en medewerkers uit de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en het onderwijs (po, vo en mbo). De app is laagdrempelig en praktijkgericht.

Met deze app kun/vind je:

– de stappen uit de officiële meldcode kindermishandeling inclusief afwegingskader
doorlopen
– informatie m.b.t. kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag vinden
– tips
– downloads (signalenlijsten, meldcode etc.)
– voorbeelden
– FAQ’s

In een paar klikken

Het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ inclusief de meldcode kindermishandeling kent drie delen die alle drie in de app zijn opgenomen:

1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (inclusief afwegingskader)
2. Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker
3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Met een paar klikken navigeer je door de route die voor jou op dat moment van toepassing is.

Ook vind je in deze app algemene informatie zoals signalenlijsten, tips voor gesprekken met ouders en kinderen, wie binnen de organisatie waarvoor verantwoordelijk is, informatie over seksuele ontwikkeling bij kinderen, voorbeelden uit de praktijk en meer.

Door

Deze app is ontwikkeld door de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Het onderdeel kinderopvang is ontwikkeld door BOinK (Suzanne Plaisier en Josja Smink) in samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland,

Het onderdeel onderwijs is ontwikkeld door NVS-NVL, in samenwerking met PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Algemene Vereniging Schoolleiders en BOinK.

Deze app is gerealiseerd door Casa Solutions (Twan Munster en Kevin Daggenvoorde).

Bronnen

Voor de ontwikkeling van de app Meldcode kindermishandeling zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

– Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang’,
2018
– Basisdocument het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling, 2017
– Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie 2016
– Geldende wetgeving
– Het Vlaggensysteem, Movisie en Sensoa 2010
– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang
inclusief bijbehorende handleiding, 2013
– Voorbeeldprotocol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen (LVAK), 2018

Privacyverklaring

Door het gebruik van deze app worden geen cookies in de cache van de gebruikte device opgeslagen. Er worden geen gebruikersgegevens verzameld of bewaard. Het gebruik is volledig anoniem.

Meldcode Kindermishandeling Game screenshot :

Meldcode Kindermishandeling Game screenshot  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *